4. Aruskipäwinakasa ukata purapata iyawa säwinakasa thurinchañataki

image_pdfimage_print

Taqi mayachäwinaka taypina aruskipäwinaka ukhamaraki purapata iyawa säwinaka thurinchañatakisa arsusipxarakthwa, purapata yäqasiña kankañampi, amuyunakasa taypita mayaru tukuña kankañasampi, kunaymana jaqi kankañanakasa suma yäqaña chuymampi, ukampinsa lup’iñanaka ukata arsüwinakasa ch’amanchaña chuymampi.

Uka jach’a amtäwi phuqaña laykuxa Estado taypita:

(a) Aruskipäwinaka ukhamari purapata iyawa säwinaka thurinchañanakasa ch’amanchasiskarakiniwa.
(ch) Taqi markachirinakana arsüwinakapasa kunaymana taypina thurinchasiskarakini, ukhamata kamachinaka apsüwinaksa ukhamaraki uka kamachinaka phuqayañasa suma uñjañatañapataki, Perú marka pachansa, suyunaka taypinsa ukhamaraki markasa taypinsa.
(h) Perú markana amuyunakasa aruskipasisa, ukhamaraki taqi jaqina arsüwinakapampi taqi kuna lurañanaka wakichäwinakasa ch’amanchasiskarakikiniwa.