7. Jaqikama juchanchasiñaka chhaqtayañataki, Perú marka chuyma ukata jani jasq’arasa utjasiñataki

Sapa mayni jaqiru kunanakatixa wakïski ukhamaraki sapa mayni jaqina kunanakatixa lurañapäki, uka pachparaki taqi jaqiru jani imnaqasisa utjäwinakapa ukata jani ch’apaqasisa utjäwinakawa suma qhana ch’amanchasirakini.

Uka jach’a amtäwi phuqaña laykuxa Estado taypita:

(a) Khitinakatixa suma utjasiskiriri jaqi masinakaparu ch’apaqachañanakaru, jani ukaxa jaqi masinakapana yänakapa lunthatisañanakaru wayusirinakatakixa ukhama jani aski yanqhachasiñanaka armanukuyañatakixa arusthapisirakiniwa walja kamachinaka, ukhamata uka jani wali jaqinakaru jark’añataki, unanchayañataki, wayxatañataki ukhamarusa chhaqtayañataki.
(ch) Perú markana utjasirinakaru suma markata munasiña chuymani ukata kamachinakaru wayusisa jakañanaka ch’amanchasirakini, ukhamata jani nuwasisa, kunatixa sapa jaqiru wakïski ukata kuntixi sapa maynixa lurañapäki ukanaka phuqasa jakañanaka sartayañataki. (h) Uka jaqikama nuwasisa chhuxrichasïwinaka armanukuñatakixa chiqpachansa suma chiqapa kamachinakawa uñstayasiskarakini, ukhamata uta taypinsa janiwa khitisa nuwata jisk’achataxa uñjasxaniti, ukhamarakiwa wawanakasa, chuymani achachila awichanakasa ukata warminakasa janiwa jachayatäxapxarakiniti.
(i) Estado taypita kawkhantixa ukhama jisk’achasiña nuwasiñanakaxa utjkani ukawjanakaruwa ukhama jani wali jakäwinaka acht’ayiri sarasini.
(k) Jani ch’axwasa jakäwinakawa yatiña utanaka taypita ch’amanchasirakini, ukhamata taqi jaqisa suma munasiña chuymampi uñjataniwa, ukampinsa kuna jucha jakïwinakasa sumthapiyasisa suma chiqaparu arjatarakiniwa.
(l) Markachirinakana suma jani khiti ch’apaqachirinakani utjasiñanakapatakixa wali uka tuqinakata irnaqaña yatsuta machäwinakawa Estado taypita sayt’ayasini. (ll) Policía Nacional taypina irnaqiri wiraxuchanakasa wali ch’amanchataniwa, ukhamaraki suma yatiñanakana yatxatapxarakini, ukampinsa taqi chiqaru khuskhachataniwa.
(m) Perú markana markachirinaka suma utjasiñanakapatakixa taqi chiqana distrito ukata provincia taypinakana marka utanaka musirinakasa utjarakini, ukasti Alcalde jilïri p’iqiñana p’iqt’ata markachirinakana yanapt’apampiwa suma sarantayasirakini.