18. Taqi jaqinsa uñaqkaña walja qullqi jakiñataki irnaqäwinaka uñstayañataki

image_pdfimage_print

Perú marka pacha uraqinakanaka qullqi tuqita jach’anchasiñanaka jani ch’amañapataki, taqi kuna lurañanaka uñasiniñanakapatakisa qullqi tuqita k’atampi ch’amanchasa nayrtañatakisa, qullqi muju wawachayaña chuymawa taqi kunasa lurasini. Ukata k’atampi khusa yatiqañanaka utjañapataki, suma tullpa taqi kuna lurañanaka utjañapatakisa, jani jaxsarasisa qullqi jakiña layku walja lurañanakawa uñasiyañatakisa, kunaymana mayachäwinaka taypina irnaqirininakana atipa atipa qullqi jikxatañanakapatakisa suma amtáwinakawa wakicht’ataskarakini, taqi markanakanwa kuna luraña yatirinakarusa, qullqi jikxataña layku Estado taypita kunaymana luräwinaka ch’amañcht’asiskarakiniwa, ukatakisti jupanakaxa kunaxa wakischi uka lurañanakaruwa wayusipxarakini.

Uka jach’a amtäwi phuqaña laykuxa Estado taypita:

(a) Sapa suyuna, sapa markanakana, wali jiñchuchatarjama, chiqaparu kunsa luririnaka, qhana chuymani, taqi kuna lurañanaksa nayraru sartayiri machaqa irptirinakawa jawst’ataskarakini.
(ch) Qullqi jakiña layku atipa atipa taqinsa suma uñaqkaña lurtäwinaka thurinchañatakisa wakiskiri kamachinakawa uñstayasiskarakini.
(h) Uka alakipasiña qhatunakana jani kunasa ch’amañapataki aliqata suma amuyataskarakiniwa, ukhamata uka qhatunaka taypina jani alakipt’asiñjama jark’asiñanakasa chhaqtayatäxarakiniwa.
(i) Taqi qhatunakasa suma utachst’ata yächataskarakiniwa.
(k) Taqi chiqa qhatunakansa wali qullqininakatakjama pisi qullqininakatjamawa taqi kuna yänakasa alxt’asiskarakini, ukana qullqi muju sayt’ayañataki yanapt’äwinakasa utjaskarakiniwa.
(l) Qullqi irañanaka utjañapataki arusthapïwinakawa uñstayasiskaraki, kunaki ukanakaxa qullqipampi yaqhanakaru yanapt’irinakarusa, jaqinakaru irnaqäwinakana mink’irinakaru ukata yaqha anqäxa markanakaru kunaymana yänaka alxañataki apsurinakarusa jani qullqita jalantayphanti.
(ll) Perú markana lurata yänaka ukhamaraki suma q’uma utjasiñataki irnqäwinakasa suma ch’amanchatarakiniwa, chiqanxa anqäxa markanakaru alxañanaka apsuñanakawa wali ch’amanchataskarakini.
(m) Qullqi apnaqäwi tuqinakata taqinirusa aliqata suma yatiyataskarakiniwa.
(n) Chiqapa yatiñanaka tuqita ukhamaraki machaqa yänaka uñnstayañanaka tuqitsa suma qhana yatxatäwinakawa wakicht’ataskarakini.
(ñ) Kunaymana yänaka luririnakana juk’ampi khusa yatiñanaka yatintañapatakixa aliqa yatichäwinakaxa apasiskarakini.
(p) Perú  marka jach’a amtäwinakapa jikxataña layku taqi irnaqiri jaqinakaruwa janana khusa lurt’añaru ukhamaraki empresa mayachäwinaka nayraru aptañanakaru yatintayasirakini.